Ämnesområden

Annons
 • Våldets konsekvenser (mentalt–fysiskt)
 • Sambandet mellan droger – våldet – kriminalitet
 • Kompis- och Gängtryck
 • Riskmiljöer – Lokalt och generellt
 • Rätten att få vara/tycka olika oavsett hudfärg, kön, handikapp,
  etnisk bakgrund eller politisk tillhörighet
 • Konfliktlösning utan våld
 • Rättigheter – Skyldigheter
 • Nödvärnsrätten
 • Lag & Rätt
 • Stresshantering – Självförtroende
 • Goda förebilder
 • Föreläsning: Diktaturer under 1900-talet

Bestäm vilka områden som ni finner intressanta och kontakta oss sedan!

Vi informerar alltid om Narkotikatipset 112!