Arbeta som informatör

Annons

Stiftelsen Ungdom mot Vålds informatörers arbete

Informationsdelen inom Stiftelsen Ungdom mot Våld har fått mycket fin respons från skolorna. Både lärare och elever har gett oss fin kritik för vårt arbete. Vår uppgift är att informera/agitera om våldets och drogernas orsaker och konsekvenser. Vi använder bilder som riktar sig till ungdomarna. Vi får på så sätt igång en diskussion om våldet och mobbningen. Det som ger oss bra kritik i skolorna är vårt sätt att uttrycka oss. Vi använder språket så att ungdomarna förstår vad vårt syfte är. Bevis på att vårt arbete med föreläsningar ger resultat är att elever hör av sig privat och tackar för att vi äntligen fick dem att inse hur allvarligt våld, mobbning och droger är.

Hur har vi arbetat från början?

I början sökte vi själva upp skolor och företag och erbjöd våra kostnadsfria föreläsningar och tjänster. Många skolor ”nappade” direkt medan andra var mindre intresserade. De skolor som var mindre intresserande sökte upp oss i ett senare skede och ville då ha vår hjälp. I slutet av året behövde vi inte längre ringa skolorna utan de sökte sig själva till oss och projektets informationsdel blev självgående.

Att arbeta som informatör!

Att arbeta med detta jobb har både sina för- och nackdelar. Att vara ute i skolorna och träffa ungdomar är troligen det roligaste som finns. Dock finns det elever med tydliga problem som talar med oss, gråter ut eller blir otroligt frustrerade när de vill hjälpa till. När man sammanfattar årens arbete känner man verkligen att man gjort en bra insats och tagit ställning mot de ”onödiga” problem som våld, mobbning och droger för med sig. Förhoppningsvis ska detta projekt inte behövas i framtiden, men innan problemen är lösta kommer vi att jobba hårdare och slagkraftigare för våra idéer. Vi ger oss inte innan vi känner oss nöjda och problemen har försvunnit.