Framtid

Annons

Stiftelsen Ungdom mot Våld har som målsättning att bli rikstäckande med ”Ambassadörer” i alla län. Mobbnings- och drogproblematiken är ett av Sveriges största problem som kommer att kräva mycket stora insatser över hela landet. Vår förhoppning är att statsmakterna kommer att inse värdet av det stora arbete som utförs av organisationer och enskilda som inte ingår i offentliga sektorn och att medverka i finansieringen.

Stiftelsen Ungdom mot Våld tror att dagens ungdomar är betydligt klokare och kommer att motverka vålds- och drogproblematiken på ett betydligt bättre sätt än vad dagens styrande generation lyckats med. Många projekt pågår för att förbättra miljön, vilket är positivt, men vår direkta närmiljö och den viktiga personliga tryggheten måste anses vara den absolut viktigaste miljöfrågan. Långsiktighet är helt avgörande i vårt arbete.

Ansvarig projektledare sedan starten 1993 är Per-Håkan Larsson. Han har lång erfarenhet av antivålds- och ungdomsarbete både såväl inom som utom föreningslivet. Per-Håkan Larsson är även examinerad som Projektledare inom Drogprevention vid Örebro Universitet 2005.