Vår grundidé
Historik
Nutid
Framtid
Stiftelseurkund
Arbeta som informatör
Ämnesområden
Statistik
Respons
Skolor som besökts
 


Nutid

Stiftelsen Ungdom mot Våld planerar att under 2016 utöka informations/agitationsverksamheten i skolor & idrottsföreningar samt erbjuda heldagar för grund- och gymnasieskolor över hela Sverige.

Vidare kommer arbetet med idrottsrörelsen att utökas och den viktiga generationsöverskridande verksamheten att intensifieras. Respekten för varandra oavsett hudfärg, etnisk bakgrund, handikapp m.m. ingår som en helt naturlig del i vår information och ökar engagemanget vid informationstillfällena i samhället.

Stiftelsen Ungdom mot Våld har även sedan några år tillbaka ett nära samarbete med Citygruppen Första Hjälpen Örebro, som är en förening som nattvandrar i Örebro City under helgnätterna. Tillsammans både förebygger man samt arbetar mot våld & droger i praktiken.
« Tillbaka   |  Kontakta oss

Stiftelsen Ungdom mot Våld har sedan flera år ett samarbete med Handelsavdelningen Bohus AB i Uddevalla. Samarbetet betyder oerhört mycket för verksamheten.

Handelsavdelningen Bohus AB
Kontaktperson Stefan Johansson
0522-63 30 00,
www.bohusab.se


 

 Citygruppen.nu