Statistik

Annons

Fråga 1: Förekommer det mobbning på din skola?
Ja: 36%
Nej: 4%
Vet ej: 60%

Fråga 2: Har du någon gång utsatts för en brottslig handling?
Ja: 43%
Nej: 57%

Fråga 3: Tycker du att man ska polisanmäla en brottslig handling?
Ja: 98%
Nej: 2%

Fråga 4: Har du någon gång utfört en brottslig handling?
Ja: 42%
Nej: 58%

Fråga 5: Har någon du känner eller du själv utsatts för ett våldsbrott någon gång?
Ja: 54%
Nej: 46%

Fråga 6: Vem/Vilka går du till om du ser mobbning (misshandel)?
Lärare: 33%
Förälder: 31%
Kompis: 54%
Fritidsledare: 16%
Polis: 16%
Annan: 11%

Fråga 7: Har du någon gång blivit erbjuden att köpa:
Alkohol: 58%
Hembränt: 44%
Cigaretter: 30%
Narkotika: 16%
Dopingmedel: 2%

Fråga 8: Har du druckit alkohol någon gång?
Ja: 85%
Nej: 15%

Fråga 9: Vad tyckte du om vår föreläsning?
Ja: 98%
Nej: 2%

Brottsutvecklingen från 1950 till 2017

De polisanmälda brotten i Sverige har från 1950 till 2017 ökat med över 700%. Detta medans befolkningsökningen bara varit 11%. Då tror man också att det finns ett stort mörkertal med brott som aldrig anmäls.

Våldsstatistik från 2017

Våld som kräver läkarhjälp: 45.000 fall
Våld med synlig kroppsskada: 120.000 fall
Våld utan synlig kroppsskada: 180.000 fall
Begränsat våld: 245.000 fall
Hot om våld: 325.000 fall

Vid ovanstående fall användes
Kniv: 80.000 ggr
Skjutvapen: 20.000 ggr
Annat tillhygge: 110.000 ggr

Avslutningsvis

Vid 50% av alla våldsbrott kände offret och gärningsmannen varandra.

Vid 75% av brottstillfällena var den ena eller andra parten påverkade av droger (sprit, tabletter, knark, dopingpreparat, eller dylikt).

Vart 4:e av ALLA hushåll i Sverige utsattes för stöld eller skadegörelse under 2010.