Stiftelseurkund

Annons

Undertecknad har denna dag beslutat ett bilda en stiftelse benämnd Stiftelsen Ungdom mot Våld.

Stiftelsens ändamål är att under mottot ”Våga Vägra Våld” verka för att minska våldet och samtidigt öka respekten för individens integritet i samhället. Målsättningen är att ämnet skall bli en obligatorisk del i utbildningen i idrottsföreningar och inom skolan.

Olika sätt att upfylla ändamålet är informationsverksamhet, opinionsbildning, seminarier, utbildning och stipendier. Medel för verksamheten förväntas inflyta genom sponsorförsäljning men också genom direkta bidrag och gåvor. Stiftelsen är en fortsättning av den verksamhet som bedrivits under mottot ”Våga Vägra Våld” inom Karlslunds IF Herrfotbollklubb.

De tillgångar som idag finns enligt bankintyg på Nordbanken skall tillföras Stiftelsen. Stiftelsen har via PRV namnskyddat rätten till varumärket Ungdom Mot Våld.

Verksamheten skall ledas av en styrelse och bedrivas med bilagda stadgar. Till styrelseledamöter i Stiftelsen Ungdom mot Vålds första styrelse utses Jan-Erik Larsson, Sture Nordqvist, Jan Berggren och Per Jacobsson.

Stiftelsen Ungdom mot Våld skall registreras och stå under Länsstyrelsens tillsyn. Stiftelsen Ungdom Mot Våld skall ha sitt säte i Örebro.

Örebro 28 Augusti 1996