Vår grundidé

Annons

VÅGA VÄGRA VÅLD & DROGER = En miljöfråga i tiden!

Vi har alla ett ansvar för att medverka efter förmåga till att stoppa den katastrofala brottsutvecklingen. Nyrekryteringen till en brottslig livsstil sker i mycket unga år, ofta redan i 10-12 års ålder. En mycket viktig fråga är när man skall anses vara straffmyndig? Myndighetsåldern är numera 18 år men straffmyndighetsåldern är oförändrat 15 år. Under senare år har mycket grova och råa brott begåtts av unga människor och även under 15 år.

Föräldraansvaret måste tydliggöras och alla utredningar skötas av polisen som en kraftig markering från samhället om vad som är rätt och fel. Detta skapar möjligheter att få en mer likriktad bedömning av brotten. Om vi inte vidtar kraftfulla och tydliga åtgärder NU kommer respekten för lag & ordning i samhället att fortsätta sjunka och ytterligar späda på intoleransen och respektlösheten för varandra i framtiden. Ungdomar i gemen har en mycket sund syn på vad som är rätt och fel och förundras över hur vuxensamhället tillåter brott att systematiskt begås utan åtgärder.

Man ställer sig oroligt frågan hur Sverige kommer att se ut om ytterligare 50 år om denna helt oacceptabla och skrämmande utvecklingen av vårt civiliserade samhälle får fortsätta. Man måste fråga sig om det är rätt att grova ungdomsbrottslingar tillåts vara ute i samhället trots att man begått mycket grova brott t. ex. dråp, mord, grova rån, misshandel, grova stölder m.m. m.m.

Vi arbetar för att ord som MOBBNING & SNATTERI ersätts med ord som verkligen talar om vad det handlar om, nämligen MISSHANDEL & STÖLD. Vem skulle till exempel hålla hastighetsbegränsningen om den enda åtgärden vore en tillsägelse att köra långsammare och gärna hålla hastighetsbegränsningen?

Ung idag, förälder imorgon och pensionär i övermorgon gör att vi alla ovillkorligen bär ett stort ansvar med oss i livets olika skeden. Denna vår tids viktigaste miljöfråga tydliggör Stiftelsen Ungdom mot Vålds informatörer, som är ostraffade ungdomar mellan 18-30 år, vid sina besök i skolor, idrottsföreningar, föräldramöten m.m. över hela Sverige.